Získanie odpustkov

Možnosť získania odpustkov
Pútnici, ktorí navštívia Svätyňu sv. Filomény v Mugnano del Cardinale
v nasledujúcich dňoch:

10. január
Deň narodenia sv. Filomény.

Nedeľa po 10. januári
Patrocínium sv. Filomény.

25. máj
Slávenie objavenia tela sv. Filomény v katakombách sv. Priscily v Ríme.

10. august
Slávnosť prenesenia ostatkov sv. Filomény a deň jej mučeníckej smrti.

11. august
Deň liturgickej spomienky na sv. Filoménu.

13. august
Slávenie menín sv. Filomény.

2. augustová nedeľa
Slávnostná oslava ku cti sv. Filomény v Mugnano del Cardinale.
získajú, po vykonaní sv. spovede, prijatí Sviatosti Oltárnej
a modlitby na úmysel Sv. Otca, úplné odpustky.