Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva

  • je sviatosťou, ktorou človek získava účasť na Kristovom služobnom kňazstve;
  • máme tri stupne sviatosti posvätného rádu: diakonát (diakon), presbyterát (kňaz) a episkopát (biskup).