Ružencové bratstvo

RUŽENCOVÉ BRATSTVO:


RUŽENCOVÉ BRATSTVO PRI KOSTOLE
NARODENIA PANNY MÁRIE V SPIŠSKOM PODHRADÍ

Ružencové bratstvo pri kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí
pozýva všetkých svojich členov na mesačné stretnutie

vždy na prvý piatok v danom mesiaci o 17.15 hod.
Začína výmenou tajomstiev sv. ruženca
a od 17.25 hod. bude prebiehať modlitba posvätného ruženca.