Ružencové bratstvo

RUŽENCOVÉ BRATSTVO PRI KOSTOLE
NARODENIA PANNY MÁRIE V SPIŠSKOM PODHRADÍ

Ružencové bratstvo pri kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí
pozýva svojich členov dňa 1.9.2023 na mesačné stretnutie.
O 17.15 hod. sa začne výmena tajomstiev sv. ruženca
a od 17.25 hod. bude prebiehať modlitba posvätného ruženca.