Sv. Filoména

SPOLOČENSTVO CTITEĽOV SV. FILOMÉNY V SPIŠSKOM PODHRADÍ

MODLITEBNÉ STRETNUTIE CTITEĽOV SV. FILOMÉNY
Pondelok (4.9.2023) – 17.20 hod. – Kostol Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí.