Ruženec ku cti sv. Filomény

Ruženec ku cti sv. Filomény

Ruženec ku cti sv. Filomény

Verím – Vyznanie viery

(pri kríži – vyprosiť dar viery)

3x Otče náš

(na bielych perlách)
(ku cti Najsvätejšej Trojice ako vďaka za milosti,
ktoré sv. Filoména sama prepožičala
a ktoré na prihovor sv. Filomény poskytuje ďalším.

13X MODLITBA (na červených perlách)
(spomienka na 13 rokov, ktoré žila na zemi)

Pozdravujem ťa, sv. Filoména,
moja vznešená ochrankyňa,
buď mojou orodovníčkou u Ježiša Krista, tvojho Ženícha.
Pros za mňa teraz i v hodinu mojej smrti.
Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie,
pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Záver (pri medaile)

Pozdravujem ťa, ó, vznešená Filoména,
ktorá si tak odvážne vyliala krv za Krista.
Nech je zvelebený Pán za všetky tie milostí,
ktoré ti on v živote a zvlášť v hodine smrti udelil.
Oslavujem ho a zvelebujem za česť a moc,
ktorú ti on udelil a úpenlivo prosím.
Vypros mi u Boha tie milosti,
o ktoré na tvoj príhovor prosím. Amen.

(Alternatíva modlitby ruženca sv. Filomény:
Pri červených perlách môžeme sa modliť tiež 13 x Zdravas Mária
so zvolaním na konci: „Sv. Filoména, oroduj za nás!“)