Modlitba za kňazov

Pane Ježišu,
v svätom Jánovi Vianneyovi si dal Cirkvi živý obraz seba samého
a prejavil si v ňom svoju lásku k ľuďom.

Pomôž nám počas tohto Roka kňazov, aby sme nasledovali jeho príklad. 

Daj, aby sme sa učili od svätého arského farára ako sa spájať s tebou v Najsvätejšej Sviatosti.
Pomôž nám, aby sme vedeli, že len tvoje Slovo má moc osvietiť každý deň nášho života.
Daj nám milosť spoznávať, aká veľká je láska, s ktorou prijímaš kajúcich hriešnikov,
aké sladké je spočinúť s dôverou pod ochranou tvojej Nepoškvrnenej Matky
a aké je dôležité byť stále bdelými v boji proti Zlému. 

Daj, Pane Ježišu, aby príklad svätého farára z Arsu pohol srdcia mladých mužov,
aby si uvedomili, aká potrebná a posvätná je kňazská služba, koľko vyžaduje pokory a otvorenosti pre tvoje volanie. 

Udeľ aj naším farským komunitám – ako kedysi v Arse – tie milosti,
ktoré dávaš cez horlivých kňazov, plných lásky k svojim ovečkám. 

Daj, aby naše kresťanské rodiny našli svoje miesto v Cirkvi, v ktorej môžu rátať s tvojimi služobníkmi,
a naplň aj ich domácnosti krásou Cirkvi. 

Daj, aby láska našich pastierov oživila a rozžiarila lásku všetkých veriacich,
aby žiadne povolanie a žiadna charizma, ktoré dáva tvoj Svätý Duch, nezostali nevyužité. 

No nadovšetko ťa, Pane Ježišu, prosíme, poskytni nám horlivosť a úprimnosť srdca,
aby sme mohli dosiahnuť spoločenstvo s Nebeským Otcom.
Nech nám k tomu pomôžu slová, ktorými sa modlieval svätý Ján Mária Vianney:

Milujem ťa, môj Bože! Moja jediná túžba je milovať ťa až do posledného dychu môjho života.
Milujem ťa, nekonečný Bože! Chcem radšej zomrieť s láskou k tebe ako prežiť čo len jediný okamih bez lásky k tebe.
Milujem ťa, môj Bože! Netúžim po ničom inom, len po nebi, aby som mal radosť z dokonalej lásky k tebe.
Milujem ťa, môj Bože! Bojím sa pekla, pretože tam niet sladkej útechy z lásky k tebe.
Môj Bože, ak môj jazyk nedokáže povedať v každom momente, že ťa milujem, chcem, aby o tom hovoril každý úder môjho srdca.
Udeľ mi milosť, aby som ťa aj v utrpení miloval, aby som miloval tvoj kríž, aby som v tvojej láske zomrel a aby som cítil, že ťa milujem.
A keď sa priblíži môj koniec, daj, prosím, aby moja láska k tebe stále vzrastala a stala sa dokonalou.
Amen.