Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

Základné informácie

 • manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí;
 • manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade);
 • ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti;
 • pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu);
 • mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať.

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva?

 • navštíviť nás tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva;
 • predložiť: krstné listy snúbencov (len ak sú snúbenci pokrstení v inej ako našej farnosti) nie staršie ako tri mesiace, potvrdenú zápisnicu z matriky Obecného úradu (doklady je možné predložiť aj neskôr);
 • pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohodne sa priebeh predmanželskej prípravy.

Niektoré dôležité poznámky

 • cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku);
 • pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa;
 • pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa;
 • v obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom: katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere a nekatolícka stránka svojím podpisom potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky.

Príprava na manželstvo

 • pri prvom stretnutí sa so snúbencami dohodne priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo;
 • príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí so snúbencami, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva.
List-Svateho-Otca-manzelom