Kňazi pochádzajúci z farnosti

  • Štefan Boržík
Farnosť:Spišská Nová Ves
Funkcia:duchovný správca
Dátum narodenia:26.12.1949
Dátum ordinácie:6.6.1976
História pôsobenia:1.7.1976 kaplán v Markušovciach
1.7.1977 kaplán v Spišskej Novej Vsi
1.10.1980 kaplán v Liptovských Sliačoch
1981 kaplán v Rabči
1.9.1981 kaplán v Levoči
1.12.1982 farský administrátor vo Vyšnom Slavkove
1.10.1984 farský administrátor v Hrabušiciach
1.7.1996 odborný asistent v Spišskej Kapitule
21.6.1997 – 30.06.1999 vicerektor v kňazskom seminári
1.7.2004 duchovný správca SpKCH
  • Anton Lisnik
Farnosť:Levoča
Funkcia:duchovný správca
Dátum narodenia:3.6.1975
Dátum ordinácie:19.6.1999
História pôsobenia:1999 kaplán Letanovce  2000 kaplán Okoličné 2002 kaplán Poprad 2003 duchovný správca Gymnázium Sv. Františka v Levoči
  • Marek Durlák
Farnosť:Rím, Prešovské arcibiskupstvo
Funkcia:na štúdiách
Dátum narodenia:20.11.1975 
Dátum ordinácie:11.7.1999
História pôsobenia:1999 správca farnosti Ihľany
2000 kaplán Humenné
2003 prepožičaný pre službu v Mukačevskej eparchii
2006 biskupský ceremoniár
2006 štúdium na LCI Gaming (Rakúsko)
2007 štúdium na Patristickom inštitúte (Augustiniánum) v Ríme
  • Ľuboslav Hromják
Farnosť:Spišské Podhradie
Funkcia:výpomocný duchovný
Dátum narodenia:5.9.1976
Dátum ordinácie:9.9.2000
História pôsobenia:9.9.2000 kaplán v Spišskej Novej Vsi
1.7.2002 výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule
1.7.2007 kaplán v Likavke
1.7.2008 výpomocný duchovný v Batizovciach
1.1.2009 výpomocný duchovný v Spišskom Podhradí
  • Peter Sakmár
Farnosť:Kazachstan
Funkcia:na misiách
Dátum narodenia:12.10.1978
Dátum ordinácie:17.6.2006
História pôsobenia:17.6.2006 kaplán v Oravskej Polhore
  • Matúš Fuchs
Farnosť:Vysoká nad Uhom (Košická arcidiecéza)
Funkcia:vicerektor domu Anky Kolesárovej
Dátum narodenia:2.5.1980 
Dátum ordinácie:17.6.2006
História pôsobenia:2006 kaplán Solivar
2007 kaplán Soľ
2010 Košice – Dóm
2011 Vysoká nad Uhom 

_____________________________________________________________________________________

  • Dušan Galica 
Farnosť:Ružomberok (KU)
Funkcia:duchovný správca
Dátum narodenia:15.8.1969
Dátum ordinácie:20.6.1998
História pôsobenia:1998 kaplán Poprad
2001 správca farnosti Vyšné Ružbachy
2006 Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, KU Ružomberok 

Nekrológ kňazov pochádzajúcich zo Spišského Podhradia:

  • Ján Blahovský
Farnosť:Heľpa (Rožňavská diecéza)
Funkcia:výpomocný duchovný
Dátum narodenia:18.10.1951
Dátum ordinácie:11.6.1978
História pôsobenia:1978 kaplán Rimavská Sobota
1985 farár Ožďany
1986 administrátor Gemerská Ves
2007 výpomocný duchovný Heľpa