Farnosť

Farský kostol:
Diecéza:Spišská
DekanátSpišskopodhradský
Farský kostol:Kostol Narodenia Panny Márie
odpustová slávnosť 8. IX.
Nedeľné sv. omše:8:00, 10:30 a 18:00 hod.
Počet obyvateľov:4 035
Počet katolíkov3 853

:

Filiálka Studenec
Filiálny kostol:Kostol sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
odpustová slávnosť 19. III.
Nedeľná sv. omša:9:15 hod.
Počet obyvateľov:498
Počet katolíkov:472