Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

Hriech narušuje naše spoločenstvo s Bohom i ľuďmi, zraňuje ich a uzatvára nás životu, láske a dobru. Boh nás volá a ponúka nový začiatok. Vo sviatosti pokánia kresťan ľutuje a vyznáva svoje zlé skutky a stretá s milosrdným Bohom, ktorý mu odpúšťa hriechy, dáva mu pokoj a novú silu na konanie dobra. Pokanie je proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia. Dôležitejšie než vonkajšia je vnútorná zmena, nový spôsob života, rozchod s hriechom, odklon od zla a túžba zmeniť svoj život.

Kedy je možné v našej farnosti prijať sviatosť zmierenia?

  • mimo prvopiatkového týždňa: pol hodinu pred večernou sv. omšou;
  • v prvopiatkovom týždni: podľa programu.