Birmovanie

Birmovanie

Základné informácie

 • sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek, ktorý ešte nie je birmovaný;
 • je potrebné, aby sviatosť birmovania prijímali veriaci po náležitej príprave;
 • sviatosťou birmovania sa veriaci, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k cirkvi, aby boli slovom i skutkom svedkami Krista, šírili a obhajovali vieru;
 • v našej farnosti sa vysluhuje sviatosť birmovania každé dva roky.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • má byť určený samotným birmovancom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa), má mať úmysel byť birmovným rodičom a má byť schopný plniť túto úlohu;
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie;
 • ak žije v manželstve, tak v takom, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom obrade;
 • má byť praktizujúcim kresťanom;
 • nemôže to byť otec alebo matka birmovanca;
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom;
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca.

Príprava na birmovanie

 • veriaci majú prijať sviatosť birmovania po náležitej príprave;
 • v našej farnosti je sviatosť birmovania zavŕšením ročnej prípravy, ktorá prebieha na pravidelných stretnutiach menších skupiniek, účasťou na školskej katechéze a spoločných stretnutiach pri sv. omšiach.
 • Otázky a odpovede k príprave na sviatosť birmovania tu.
 • Možnosť výberu birmovného mena na stránke: www.zivotopisysvatych.sk