Krst

Krst

Základné informácie

 • prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený;
 • udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života);
 • vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa bydliska. Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo územia našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti krstu?

 • navštíviť nás;
 • požiadať o udelenie sviatosti krstu prídu rodičia dieťaťa
 • musí existovať opodstatnená nádej, že dieťa bude nielen pokrstené, ale aj vychovávané v katolíckom náboženstve;
 • k zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa. V prípade, že rodičia nie sú tunajšími farníkmi (nebývajú vo farnosti Spišské Podhradie), je potrebná aj licencia (dovolenie) ku krstu od farára miesta, kde sa rodičia zdržiavajú.

Kto môže byť krstným rodičom?

 • má byť určený samotným krstencom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je krstenec ešte dieťa) a má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • ak žije v manželstve, tak v takom, ktoré bolo sviatostné – uzatvorené v katolíckom obrade;
 • má byť praktizujúcim kresťanom;
 • nemôže to byť otec alebo matka krstenca;
 • je potrebné, aby zavŕšil šestnásty rok života;
 • za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka;
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť krstným rodičom.

Dôležitou súčasťou krstu je príprava krstenca (pokiaľ je ešte dieťaťom, tak jeho rodičov) ako aj príprava krstných rodičov.