Kontakt

Rímskokatolícka cirkev 
farnosť Spišské Podhradie
Palešovo námestie 6
053 04  Spišské Podhradie  

Telefón: 053 / 4541 145
E-mail: faraspisskepodhradie@gmail.com
Účet: SK18 0900 0000 0005 2273 9857
IČO: 31966403
DIČ: 2020742262