Pomazanie chorých

Pomazania chorých

Základné informácie

  • pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich;
  • je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov);
  • pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve;
  • prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

Starostlivosť o chorých v našej farnosti

  • pravidelne každý prvopiatkový týždeň navštevujeme chorých, ktorým vysluhujeme sviatosť zmierenia a podávame Eucharistiu; každý chorý veriaci môže o takúto pravidelnú návštevu požiadať;
  • vždy pred Vianocami a Veľkou nocou ponúkame možnosť navštíviť aj chorých, ktorí si neželajú pravidelnú mesačnú návštevu;
  • spravidla raz za dva roky ponúkame chorým spoločné vyslúženie pomazania chorých, ktoré sa koná vo farskom kostole pri svätej omši.

Súrne vyslúženie pomazania chorých

  • kedykoľvek je to potrebné môžete nás požiadať o udelenie pomazania chorých;
  • v takomto prípade nás kontaktujte osobne alebo na telefónnom čísle 053/4541145.