Sviatosť oltárna

Sviatosť Oltárna

Slávenie sv. omší podľa farských oznamov.

Slávnosť Prvého svätého prijímania
 

Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prijatie Eucharistie približne 40 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omši za účasti detí (každú stredu) a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia prostredníctvom rodičov na prípravu. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst. Príprava sa skladá z týchto častí:

  • účasť na vyučovaní náboženskej výchovy;
  • účasť na svätých omšiach pre deti každý piatok, na nácviku spevokolu a na nedeľných svätých omšiach;
  • aktívna výchova zo strany rodičov (napr. účasť na sv. omšiach, na stretnutiach s kňazom).
  • Vedomostná príprava na I. sv. prijímanie – otázky a odpovede tu.

Adorácia: možnosť osobnej adorácie počas dňa, spoločnej adorácie vo štvrtok po sv. omši a v  prvý piatok mesiaca.
 

Celodenná poklona v našej farnosti:

  • 2. január
  • 2. máj
  • 12. september