Púte k sv. Filoméne

MODLITEBNÉ STRETNUTIE ARCIBRATSTVA SV. FILOMÉNY
Pondelok (9.1.) – 17.15 hod. – Modlitebné stretnutie ctiteľov sv. Filomény.

Sv. omšou o 18.00 hod., a po nej ruženec ku cti sv. Filomény..

PÚŤ ARCIBRATSTVA SV. FILOMÉNY
PAMÄTNÝ DEŇ NARODENIA SV. FILOMÉNY

V utorok (10.1.) sa začne o 17.00 hod. modlitbou sv. ruženca.
Potom o 18.00 hod. bude sv. omša ku cti  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a po sv. omši bude spoločná modlitba.
Následne 15 minútové predstavenie o sv. Filoméne,

ktorú si pripravili študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne spolu so svojimi pedagógmi. 
Stretnutie bude vysielať v priamom prenose rádio MÁRIA.