Púte k sv. Filoméne

PÚŤ ARCIBRATSTVA SV. FILOMÉNY.

Vo Štvrtok 25.5. 2023 SI PRIPOMÍNAME OBJAVENIA TELA SV. FILOMÉNY.
V našej farnosti oslávime sv. Filoménu – začneme o 17.00 hod. modlitbou sv. ruženca
a o 18.00 hod. svätou omšou, po ktorej sa spolu pomodlíme tradične ruženec k sv. Filoméne.
Celé toto stretnutie sa bude vysielať v priamom prenose rádiom MÁRIA.