Sv. Filoména

V pondelok (6.6.2022) sa uskutoční pravidelné 
MODLITEBNÉ STRETNUTIE CTITEĽOV SV. FILOMÉNY 

so začiatkom o 17.25 hod.
modlitbou eucharistického ruženca pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou
a po sv. omši bude adorácia.