Pán Boh daj požehnané nadchádzajúce pôstne obdobie!

Dovoľte mi, aby som Vám na úvod všetkým srdečne poďakoval za dielo lásky,
ktoré spoločne 
budujeme a ktoré môžeme budovať aj vďaka Vašim milodarom.

Na prvú pôstnu nedeľu 22.2.2015 sa uskutočňuje jarná zbierka na katolícku charitu.
Je to zbierka, ktorá je schválená cirkevnou autoritou - spišským diecéznym biskupom, Mons. Štefanom Sečkom,
a ktorá beží už celé roky. 
Kto chce, môže prispieť v prvú pôstnu nedeľu v ktoromkoľvek kostole v rámci Spišskej diecézy.

Taktiež je možnosť prispieť aj bezhotovostne na oficiálny účet Spišskej katolíckej charity:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592,

variabilný symbol: 2010002.

Vyzbierané peniaze budú slúžiť na dokončenie Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni,
v ktorom nájde pomoc 32 kombinovane postihnutých mladých ľudí, najmä tých,
ktorí sú umiestnení v našom zariadení v Spišskej Novej Vsi a dosiahli plnoletosť.

Charita je dielom lásky.
Charita sa snaží vytvárať priestor, aby ľudia mohli konať dobro a aby sa pomáhalo tým, 
ktorí sú v núdzi.
Bez Vašej pomoci však nie sme schopní pomáhať.

Svätý Pavol nás v liste Hebrejom vyzýva:
„Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v tých obetách má Boh záľubu!“

Nech Pán požehná každého darcu!

Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity