FARSKÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
Uskutoční sa 21. 7. až 25. 7. 2014
v Ludrovej pri Ružomberku.
Predpokladaná cena na jedno dieťa je 37,- €.
Deti, ktoré chodia na eRko stretká budú mať zľavu.

Prihláste sa.