PASTIERSKY LIST
Konferencie biskupov Slovenska
k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva.

 

 

DNEŠNÁ  NEDEĽA (1. pôstna – 21. 2. 2021)
jarná
zbierka na charitu.

Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu
a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch,
charita zriadila aj online zbierku,
na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli.
Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy priamo
na číslo účtu charity: SK26 0200 0000 0031 4349 8655,  VS: 804052
alebo aj na číslo účtu Biskupského úradu, ktoré je tu uvedené:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592,  VS: 412071932.

Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu

v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877
(cena darcovskej sms je 2,- eurá v sieti O2, Orange a Telekom).

 V mene všetkých charitných pracovníkov vám diecézny administrátor Mons. Ján KUBOŠ
vopred vyslovuje srdečné poďakovanie za modlitby a milodary
a všetci vám vyprosujú hojnosť Božích milostí.

 

 

DAROVANIE  2%
Tlačivá nájdete aj na stránke Spišskej diecézy:

http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182

 

 

 

 

Arcibratstvo  Svätej FILOMÉNY
Centrum pre Slovensko v Spišskom Podhradí