OZNAM

Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie
Sviečka za nenarodené deti,
ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska.
Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť
Pamiatku na všetkých verných zosnulých
so spomienkou na deti,
ktoré sa nemohli narodiť,
lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky
večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou,
alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny.
 

Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.forumzivota.sk 

Ďakujeme!