Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie
a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule,
nech o svojom úmysle informujú vlastného farára.
Prihlášky treba zaslať do 28. februára 2015.
Podmienky prijatia na štúdium Katolíckej teológie sú zverejnené
na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:
http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov


Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona,
je potrebné aj odporúčanie vlastného farára,
krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov.
Nahlásení uchádzači budú následne listom pozvaní
na stretnutie s diecéznym biskupom.
Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť tu:
http://studium.kapitula.sk/docs/Prijim1516.pdf