Modlitba k sv. Gianne

Boh, ktorý si naším Otcom, vzdávame Ti chválu a velebíme Ťa, pretože si nám v Gianne Berette Mollovej daroval a dal poznať svedkyňu evanjelia ako mladú ženu, manželku, matku a lekárku.

Vzdávame Ti vďaku, pretože cez dar jej života nás učíš prijímať a vzdávať úctu voči každému ľudskému stvoreniu.

Vedela Ťa rozpoznať aj v kráse prírody; zatiaľ čo sa pýtala na svoju voľbu v živote, hľadala Ťa ako Ti slúžiť najlepším spôsobom; cez manželskú lásku sa stala znamením Tvojej lásky pre Cirkev a pre ľudstvo. Ako Ty, Dobrý samaritán, zastavila sa pri každej chorej, maličkej a slabej osobe. Podľa Tvojho príkladu a pre lásku darovala celú seba, rodiac nový život.

            Duchu Svätý, Prameň všetkej dokonalosti, daruj aj nám múdrosť, inteligenciu a odvahu podľa príkladu Gianny v našom osobnom, rodinnom a profesionálnom živote, aby sme sa vedeli dať k dispozícii v službe každému človeku a takto rástli v láske a vo svätosti.

Svätá Gianna, oroduj za nás!
Amen.