OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI – MODLITBA SV. RUŽENCA.

 

Ruženec je evanjeliová modlitba, ktorá usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo,
akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo
do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke
alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí päť desiatkov;
2. K modlitbe treba dodať nábožné rozjímanie o tajomstvách;
3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

 

 

Modlitba pápeža Františka k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
nech biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu.
Amen.