Členstvo v Arcibratstve

Podmienky na prijatie za člena slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény:

Podmienky na prijatie za člena slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény:

Záujemca o vstup do slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény sa môže stať členom počas pútnickej sv. omše ku cti sv. Filomény 11. augusta vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí, pričom sa zaväzuje:

  • podľa možností každý deň sa modliť Ruženec sv. Filomény
  • šíriť úctu k sv. Filoméne vo svojom okolí
  • pristúpiť k sv. prijímaniu v pamätné dni sv. Filomény (10. januára, 25. mája a 10. alebo 11. augusta), pričom podľa možností by sa mal zúčastniť pútnickej sv. omše vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí 11. augusta o 18.00 (v pamätné dni sv. Filomény sa vždy slávi sv. omša vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí za živých a mŕtvych členov slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény)
  • podľa možností podporovať raz ročne prispieť milodarom pre potreby slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény ( z nadobudnutých milodarov sa hradia náklady spojené s organizovaním púte a tiež omšové štipendium za živých a mŕtvych členov arcibratstva) a Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale
  • členovia môžu nosiť na sebe alebo so sebou cingulum sv. Filomény, ktoré požehná rektor svätyne alebo autorizovaný kňaz

Práva členov Arcibratstva sv. Filomény

Práva členov Arcibratstva sv. Filomény:

  • tí, ktorí podporia Svätyňu sv. Filomény v Mugnano del Cardinale za živých a mŕtvych členov Arcibratstva sa bude slúžiť sv. omša každý druhý piatok v mesiaci
  • za živých i mŕtvych členov slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény sa v pamätné dni sv. Filomény bude slúžiť sv. omša (10. január, 25. máj, 11. august)
  • členovia majú účasť na ovocí modlitieb vo Svätyni sv. Filomény
  • tí členovia, ktorí sú horliví v získavaní nových členov Arcibratstva a v šírení kultu sv. Filomény budú vyhlásení za Zelatori (Horlivci)

Privilégiá:

Privilégiá

Podľa podmienok stanovených Cirkvou (spoveď, sv. prijímanie, modlitba za Sv. Otca) získava odpustky v deň, v ktorý nosí na sebe alebo so sebou cingulum sv. Filomény. Dňa 10. januára, 10. augusta, 11. augusta a 13. augusta môže získať odpustky.

Púte k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí:

Púte k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí

Hlavná púť k sv. Filoméne sa koná 11. augusta o 18.00 (ak sviatok pripadá na sobotu alebo nedeľu sv. omša sa slávi o 10.30) vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Slávnostnú pútnickú sv. omšu zvyčajne celebruje reprezentant Arcibratstva sv. Filomény. Po skončení homílie, ktorú prednesie hosť, sa prijímajú noví členovia Arcibratstva sv. Filomény. Záujemcovia sú budú vyzvaní počas sv. omše, aby vystúpili dopredu. Po skončení sv. omše sa potom zapíšu formálne do Knihy slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény.

Počas púte po modlitbe ruženca sv. Filomény a litánií k sv. Filoméne, ktorá nasleduje po sv. omši, si veriaci môžu uctiť relikvie sv. Filomény a počuť svedectvá o vyslyšaní na jej príhovor. V kostole počas pútí je vystavená Pamätná kniha Arcibratstva sv. Filomény v Spišskom Podhradí, do ktorej pútnici môžu napísať prosbu k Sv. Filoméne alebo poďakovať jej za vyslyšanie.

Pútnická sv. omša v Spišskom Podhradí je najvýznamnejším dňom ctiteľov sv. Filomény zo Slovenskej a Českej republiky celého spoločenstva bratov a sestier, združených v spoločnom slovenskom centre Arcibratstva sv. Filomény, a vyjadrením jednoty spoločenstva slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény so svätyňou sv. Filomény v Mugnano del Cardinale. Púť k sv. Filoméne, slávená vždy 11. augusta, sa má stať výrazom sústredenej úcty k sv. Filoméne a ohniskom šírenia jej úcty po celom Slovensku, Morave a Čechách. Má zjednotiť do pevného puta spoločenstva ctiteľov sv. Filomény na znak svedectva pre svet, ktorý je poznačený rozdelením. Na pútnickú sv. omšu k sv. Filoméne sa členovia Arcibratstva, ako aj všetci ctitelia sv. Filomény, pripravujú novénou k sv. Filoméne, ktorá začína 3. augusta sv. omšou o 18.00 v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Zároveň v tento deň po skončení sv. omše sa koná pracovné stretnutie organizácie púte, na ktoré sú pozvaní všetci, ktorí sa chcú zapojiť do organizačného tímu a do služieb, ktoré z toho vyplývajú. Odporúča sa, aby sa na stretnutí zúčastnili predovšetkým ctitelia sv. Filomény z okolia Spišského Podhradia, ktorí chcú priložiť ruku k spoločnému dielu. Pútnická sv. omša ako aj novéna je vysielaná v priamom prenose na Rádiu Mária Slovensko.

V pamätné dni sv. Filomény 10. januára, 25. mája a 11. augusta sa slávi sv. omša za živých a mŕtvych členov Arcibratstva o18.00 (ak pripadá na sobotu alebo nedeľu o 10.30) vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí, kde sa nachádza slovenské centrum Arcibratstva sv. Filomény, ktoré je spoločné pre slovenských i českých ctiteľov. Po sv. omši pútnici sa pomodlia spoločne Ruženec ku cti sv. Filomény a uctia si relikviu sv. Filomény, ktorú na znak jednoty daroval nášmu slovenskému centru 10. 9. 2019 rektor Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale Mons. Giovanni Braschi, ktorý je moderátorom všetkých centier Arcibratstva po celom svete, ktoré rektor svätyne zriadil. Iné aktivity nemožno považovať za aktivity Arcibratstva sv. Filomény a vychádzajú z iniciatív, ktoré nemajú nič spoločné s Arcibratstvom sv. Filomény so sídlom v Mugnano del Cardinale. Preto za aktivity Arcibratstva sv. Filomény na Slovensku a v Českej republike možno považovať len tie, ktoré organizuje reprezentant Arcibratstva pre Slovensko.

Budovanie spoločenstva a jednoty ctiteľov sv. Filomény sa uskutočňuje tiež prostredníctvom pravidelných mesačných stretnutí, ktoré sa konajú vždy 10. v mesiaci od októbra do mája (v máji, júni a júli sa nekonajú), ktoré vysiela v priamom prenose Rádio Mária Slovensko. Okrem zjednotenia sa v spoločnej modlitbe a vo sv. omši, ktorá je vrcholom celého stretnutia, majú tieto stretnutia charakter formačný prostredníctvom homílie, v ktorej sú vyzdvihnuté tie úlohy, na ktorých je potrebné celý mesiac pracovať.

V pamätné dni sv. Filomény 10. januára, 25. mája a 11. augusta sa slávi sv. omša za živých a mŕtvych členov Arcibratstva o18.00 (ak pripadá na sobotu alebo nedeľu o 10.30) vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí, kde sa nachádza slovenské centrum Arcibratstva sv. Filomény, ktoré je spoločné pre slovenských i českých ctiteľov. Po sv. omši pútnici sa pomodlia spoločne Ruženec ku cti sv. Filomény a uctia si relikviu sv. Filomény, ktorú na znak jednoty daroval nášmu slovenskému centru 10. 9. 2019 rektor Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale Mons. Giovanni Braschi, ktorý je moderátorom všetkých centier Arcibratstva po celom svete, ktoré rektor svätyne zriadil. Iné aktivity nemožno považovať za aktivity Arcibratstva sv. Filomény a vychádzajú z iniciatív, ktoré nemajú nič spoločné s Arcibratstvom sv. Filomény so sídlom v Mugnano del Cardinale. Preto za aktivity Arcibratstva sv. Filomény na Slovensku a v Českej republike možno považovať len tie, ktoré organizuje reprezentant Arcibratstva pre Slovensko. Budovanie spoločenstva a jednoty ctiteľov sv. Filomény sa uskutočňuje tiež prostredníctvom pravidelných mesačných stretnutí, ktoré sa konajú vždy 10. v mesiaci od októbra do mája (v máji, júni a júli sa nekonajú), ktoré vysiela v priamom prenose Rádio Mária Slovensko. Okrem zjednotenia sa v spoločnej modlitbe a vo sv. omši, ktorá je vrcholom celého stretnutia, majú tieto stretnutia charakter formačný prostredníctvom homílie, v ktorej sú vyzdvihnuté tie úlohy, na ktorých je potrebné celý mesiac pracovať.