Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?" On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil." (Mt 26, 22-24)

    Judáš zrádza Ježiša kvôli peniazom. Peniaze a bohatstvo často zaslepia. Túžba mať, vlastniť, byť niekým, je taká mocná, že často premôže aj to Božie v nás! Vyháňame Boha zo svojho srdca.
    Judášove bozky majú rôznu podobu. Koľko Božích príkazov prestupujeme len za jediný deň a niekedy nás to vôbec nemrzí. Kde sa treba ozvať, ustráchane mlčíme, keď treba poslúžiť, odchádzame bez povšimnutia, keď treba zopnúť ruky k modlitbe, ísť na svätú omšu, vyhovárame sa na únavu, vyčerpanosť, veľa učenia, písomky, skúšanie, toľko dôvodov nájdeme. V autobuse pozeráme von oknom, len aby sme "nevideli", ako sa nad nami "hompáľa" niekto starší, doma sme prepracovaní aj z ničoho a nevšímame si, ako sa obetujú rodičia a blízki. Život nám už dnes prinesie množstvo drobných situácií. Pokúsme sa ich využiť na svoje posvätenie, nie na zradu.
    
    Pane Ježišu, pokorne ťa prosím, daj, aby som bol v šírení dobra a lásky príkladom pre všetkých.