V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu." On im povedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním ale iba kňazi?" (Mt 12, 1-4)

    Nasmerujme duchovný zrak do svojho vnútra. Koľko z nášho voľného času venujeme duši, posilneniu svojej viery, skutkom milosrdenstva a koľko času venujeme zbytočnostiam.
    Uvažujme ako by mali byť využité naše dni.
    
    Pane, daj mi pravú múdrosť vybrať si to, čo je správne pred tebou.