Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: "Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" Druhé je toto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet." (Mk 12, 28-31)

    Boh Otec si nás zamiloval prv ako nás stvoril. A túto lásku nám prejavuje denne v rôznych podobách. Má nás rád, aj aj keď my sme voči nemu často nevďační.
    Boh nám dal prikázanie lásky preto, lebo vie, že milovať blížneho s jeho chybami, neznesiteľnou povahou, výstrelkami, neinteligentnými spôsobmi, je veľmi ťažké. Začnime už dnes dokazovať svoju lásku k Bohu cez blížnych.
    
    Pane Ježišu, nauč ma milovať každého človeka tvojou láskou.