"Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo." Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm." (Mt 10, 7-10)

    Ježiš svojich učeníkov navyzbrojuje silou zbraní, tankov, ale mocou nad zlými duchmi, darom uzdravovania tela a duše. Ich úlohou nie je "dotlačiť" nás do neba, ani "vnucovať" nám Božiu vôľu. Oni majú byť ohlasovateľmi cesty k spáse!
    
    Pane, s tvojou pomocou chcem dnes apoštolovať tými najnepatrnejšími skutkami lásky ako sú odpustenie, úsmev, dobrá rada, vľúdnosť,...