Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: "Neplač!" Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: "Mládenec, hovorím ti, vstaň!" Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. (Lk 7, 12-15)

    Ježiš prakticky ukazuje, čo znamená milosrdenstvo. Nežiada vieru matky, ale súcit ho pohne k zázraku.
    Boh každého z nás obdaril mnohými darmi a schopnosťami. Sme kresťanmi, teda pokračovateľmi Ježiša Krista. Cez naše postoje, slová a skutky chce Ježiš mnohým naším blížnym vrátiť pokoj, radosť, utierať slzy, pomôcť našimi rukami, naším slovom a príkladom. Chce ísť všade tam, kde môžeme prejaviť milosrdenstvo.
    Do neba sa bezpečne dostaneme tak, že neobídeme potreby našich blížnych.
    
    Pane, dal si mi veľa darov, daj mi silu a pevnú vôľu ich využiť dnes pre dobro blížnych.