Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete." Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž nahý - a skočil do mora. (Jn 21, 4-7)

    Ježiš prichádza k apoštolom bez jediného slova výčitky, hoci ho v rozhodujúcej chvíli zradili a opustili. Nič im nevyčíta, ale pokornou službou im dáva najavo svoje odpustenie a lásku.
    Koľkokrát sa nám stáva, že nám najbližší ublížia a priatelia, ktorým sme dôverovali, nás bez mihnutia oka zradia. Ako sa zachováme? Ježišov postoj nás má nasmerovať k odpúšťaniu a službe. My by sme chceli protirečiť. Npriek našim námietkam nás Ježiš učí odpúšťať a slúžiť aj tým, ktorí nám robia zle, ktorí nám neprajú.
    
    Pane Ježišu, buď pri mne ako príklad odpustenia a služby tým, ktorých mi pošleš do cesty.