"Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal." (Jn 14, 23-26)

    Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého, ktorý zostane navždy a bude všetkým ľuďom objasňovať Božiu náuku, pripomínať Božie príkazy a bude pomáhať riešiť životné situácie.
    Každému z nás je Duch Svätý, laicky povedané, "k dispozícii". Ak sa odovzdáme jeho pôsobeniu, v pravý čas nám pripomenie, čo sa v našom živote zhoduje s Božou vôľou, a čo sa v našich myšlienkach, slovách a skutkoch nezhoduje s tým, čo od nás chce Boh. Je síce neviditeľným duchom, ale o to citeľnejšie zažívame denne jeho pôsobenie a účinky. Ak ho prijmeme do svojho života, skúsime jeho pokoj a radosť.
    
    Pane, napň ma svojím Duchom.