Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád." Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?" a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" (Jn 21, 15-17)

    Prečo si Ježiš vybral práve Petra za prvú hlavu Cirkvi? Veď ho zaprel, nebol vzdelaný,... Prečo si nevyvolil Jána? Bol vernejší, vzdelanejší, stál pod krížom, keď Ježiš zomieral,...
    Ježiš videl oveľa ďalej ako siaha naše uvažovanie. Jeho nástupcu čakalo prenasledovanie a opovrhnutie. V Petrovi postupne dozrievala veľká láska ku Kristovi.
    Je tu pre nás jasná výzva a nádej. Aj my Ježiša zrádzame svojimi hriechmi, ale ak v nás bude postupne narastať láska k Ježišovi, potom tých hriechov a zrád bude čoraz menej a budeme môcť s Petrom povedať: "Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád!"
    
    Pane Ježišu, Ty vieš, že Ťa mám rád, posilňuj ma v tejto láske.