Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. (Mt 5, 17-19)

    Žijeme vo svete vyspelej vedy a techniky. Všetko zastaralé sa inovuje a opravuje.
    Niektorí siahajú až tak ďaleko, že sa pokúšajú "vylepšiť" Desatoro, opraviť niektoré state zo Svätého Písma, ktoré sa niekedy doslova zarezáva hlboko do nášho svedomia, a prispôsobiť ich "okolnostiam doby". Títo novátori ho považujú za zastaralé a v mnohých oblastiach neprijateľné.
    Ježiš opakuje práve dnešné Evanjelium pre nás všetkých, ktorým sa niekedy zdá "priťažké" na počutie, nie to ešte na plnenie.
    Máme chuť sa opýtať: Pane, dá sa žiť podľa Písma vo svete, kde sa kradne, podvádza, klame, cudzoloží, nemravnosť číha na každom kroku cez reklamy na všetkých mladých, deti či starých ľudí? Neverou, vulgárnosťou, násilím, podvodmi nás denne "kŕmi" televízna obrazovka, noviny, politici, a niekedy aj tí najbližší. A my nemáme síl sa brániť?! Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jedno písmeno!!! Mali by sme chuť ešte niečo dodať? Nie, iba s pokorou začať plniť, čo od nás žiada Pán.
    
    Pane Ježišu, buď naším vzorom, aby sme nezišli z cesty Tvojich prikázaní.