"Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14, 3-6)

    Náš každodenný život by mal byť obrazom Ježišovho života. Stačí pozorovať jeho reakcie, načúvať jeho slovám, vidieť jeho súcit s núdznymi, plač s plačúcimi, jeho údiv nad vierou stotníka, či vierou chorej ženy, jeho únavu po dlhom dni, jeho trpezlivosť pri chybách najbližších,... Ale je potrebné vidieť aj Ježišov vzťah k Otcovi, zotrvať s ním počas noci v modlitbe a prežívať s ním lásku k všetkým ochrnutým, trpiacim...
    Toto všetko nás iste bude motivovať, aby sme sa počas dňa snažili byť láskavejší, trpezlivejší, obetavejší, hoci sme unavení...
    
    Pane Ježišu, daj mi poznať tvoju cestu a silu kráčať po nej.