V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. (Lk 1, 26-29)

    Mária nás učí byť vnímavými na Pánov hlas, ktorý zaznieva z Božieho slova a je pre nás osobným zvestovaním. Dáme sa ním vyrušiť ako Mária a vieme sa nad ním aj zamyslieť?
    
    Otče, posilni ma vo viere.