Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:  a je to pre mňa znamenité dedičstvo (Ž 16, 6).
 

 
V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v nedeľu 12. marca 2017, zaopatrený sviatosťami,
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat
 Mons. Pavol  JANÁČ
   v 75. roku života a 51. roku kňazstva,
 
ktorý pôsobil ako kaplán v Trstenej, v Rabči a v Dolnom Kubíne. V rokoch 1971-1992 pôsobil ako správca farnosti Krušetnica,
1992-1996 bol farárom v Spišskom Podhradí. Od roku 1993 pôsobil ako odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, ďalej pôsobil na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku a neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Od 1.8.2002 do 30.6.2003 spravoval farnosť Zákamenné. Posledné roky života prežil v Krušetnici, kde pastoračne vypomáhal.
 
 
 
Pohrebná svätá omša bude v stredu 15. marca 2017 o 10.00 vo farskom kostole v Krušetnici.
 
 
Requiescat in pace!
 
 
 
Diecézny biskup s emeritným pomocným biskupom, kňazmi Spišskej diecézy a smútiaca rodina.